ინსტრუმენტების ინდუსტრიის მდგომარეობა

ბაზრის ტენდენცია
დღეისათვის, ჩინეთის ინსტრუმენტების ინდუსტრიის ბიზნეს მოდელის თვალსაზრისით, მის ნაწილში წარმოდგენილია ”ინსტრუმენტი ელექტრონული კომერციის” ფუნქცია, ინტერნეტის გამოყენებით, როგორც მარკეტინგის არხის დანამატი; დაბალფასიანი პროდუქციის მოწოდებისას, მას შეუძლია ინტელექტუალურად გადაწყვიტოს არაღრმა ინდუსტრიის ტკივილის წერტილები. ინტერნეტის ზედა და ქვედა დინების რესურსებისა და ინსტრუმენტების ინდუსტრიის ინტეგრაცია მომხმარებელს სთავაზობს ფულის დაზოგვის, დაზოგვისა და ფიზიოლოგიურ მომსახურებას "დაბალი პაკეტის + მომსახურების ვალდებულების + პროცესის მონიტორინგის" სახით. მომავალში, ინსტრუმენტების ინდუსტრიის მომგებიანობა ძირითადად დაეფუძნება მის შესაძლებლობებს, მოახდინოს რესურსებისა და კრეატიულობის ინტეგრირება გარიგების ნაკადებში.
Ბაზრის ზომა
ინსტრუმენტების ინდუსტრიის საბაზრო ზომა 2019 წელს მიაღწევს 360 მილიარდ იუანს, რაც, სავარაუდოდ, გაიზრდება 14,2% -ით წინა წელთან შედარებით. რადგან მოკლევადიან პერიოდში საშინაო და საგარეო მიწოდების და მოთხოვნის ვითარება რთულია ბალანსის მისაღწევად, ინსტრუმენტების ინდუსტრიის ბაზარზე მოთხოვნა ძლიერია. "ინტერნეტი +" გამოიყენება ინსტრუმენტების სფეროში, რაც ინსტრუმენტების განვითარების ახალ ადგილს ქმნის. ამ საფუძველზე, ტრადიციული საწარმოები და ინტერნეტ პლატფორმები სასტიკად კონკურენციას უწევს. საწარმოები აუმჯობესებენ საბაზრო კონკურენციის მაჩვენებელს მომხმარებლის გამოცდილებისა და ეფექტურობის გაუმჯობესებით და ზრდის ინდუსტრიას ინსტრუმენტების ინდუსტრიისთვის.


გაგზავნის დრო: მაისი -28-2020